CARNS TORRENT I BONET

Avís legal

Carns Torrent i Bonet S.L.
C/ Mas Dorca nº 13. Naus 2, 3 i 4
Pol. Ind. Ametlla Park
08480 L'Ametlla del Vallès
Tel.: 93 861 51 22
Fax: 93 846 79 27
Email: correu electrònic

NIF: B62058516

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el llibre 31981 foli 188 Secció General, full número B203102 inscripció primera.


Carns Torrent i Bonet S.L. no es fa responsable de la informació o continguts que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Carns Torrent i Bonet S.L.

Les imatges gràfiques, o continguts textuals són propietat de Carns Torrent i Bonet S.L. Aquestes imatges o textos, total o parcialment, no podran ser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el constentiment escrit de Carns Torrent i Bonet S.L.. L'incumpliment d'aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.


Politíca de Privacitat (LOPD)

Carns Torrent i Bonet S.L. realitzarà un estricte cumpliment respecte a la normativa vigent en cada moment sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigides per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, mantenient la seva privacitat i confidencialitat.

Carns Torrent i Bonet SL - C/ Mas Dorca nº 13 - Pol. Ind. Ametlla Park - 08480 L'Ametlla del Vallès - Tel. 93 861 51 22 - Fax 93 846 79 27